Vad gör vi av teknikämnet i skolan?

I går publicerades ett upprop i Ny Teknik från ledamöterna i Teknikdelegationen där de beskriver det bristande intresset för teknik i skolan: "Teknik finns överallt - utom i skolan". De skriver bl.a. följande:

"Att teknik utgör en allt större och mer betydelsefull del av allas vår vardag behöver knappast sägas. Inte heller att grundskolans uppgift är att förse oss med de grundläggande kunskaper vi behöver för att kunna förstå och ta oss fram i denna vardag.

Man skulle därför kunna förvänta sig att teknikämnet vore ett viktigt ämne i den svenska skolan. Sanningen är att det är precis tvärtom."

 

Teknikämnet har låg prioritet i skolan, ämneskompetensen låg och kompetensutvecklingen för lärare är obefintlig. Intresset bland eleverna blir också därefter . En stor majoritet av eleverna, som till vardags är mycket stora användare av teknik, uppfattar teknikämnet som minst viktigt i skolan. Vi skapar barriärer mellan det som faktiskt tekniken gör för oss (och med oss) och förståelse för teknikens roll och uppkomst i ett samhälle.

 

En av ledamöterna i Teknikdelegationen, Camilla Modéer, skrev för någon vecka sedan en intressant krönika i ämnet, Lyssna på ungdomarna! Ungdomar vill ha sammanhang och de vill jobba med människor, enligt Camilla Modéer. Jag tror hon pekar på något mycket väsentligt. Lyckas vi inte skapa dessa sammanhang och få kopplingen till människors användning blir det svårt att locka fram ett intresse. Förutsättningar finns genom att koppla ungdomars användning till förståelse och kunskapsutveckling. Detta är en generell fråga i all utbildning, men kanske det bristande intresset för tekniken och de naturvetenskapliga ämnena bara är en föraning om det växande avstånd som finns mellan barns och ungdomars värld och den utbildning som finns i skolan.

 

Följande förslag ges av delegationen:

 • Lyft teknikämnets status och kvalitet genom att uppgradera det från att vara ett praktiskt orienterat ämne till ett vetenskapligt kunskapsbaserat ämne i paritet med naturvetenskapen: också teknik bygger på vetenskap och bör inte reduceras till något som ligger utanför de vetenskapliga förklaringsmodellerna. Teknik bör vara ett skolämne där teori och praktik går hand i hand, i analogi med andra vetenskapliga skolämnen.
 • Starta teknikundervisningen i första klass och säkerställ progression i ämnet längs hela skolgången.
 • Fastställ kursplaner som är begripliga för skolledare och lärare.
 • Satsa på gedigen implementeringshjälp av kursplaner, i form av exempelvis pedagogiskt stödmaterial.
 • Krav på att lärare som undervisar har kompetens i teknikämnet, även i tidiga årskurserna.
 • Kompetensutveckla lärarna kontinuerligt för att möta kraven om behöriga lärare i teknik.
 • Inkludera arbetslivet mer i undervisningen - för att hålla ämnet aktuellt och visa på tillämpning, sammanhang och förebilder.
Det är bra förslag från Teknikdelegationen. Jag tror det går att komplettera med ytterligare punkter:
 • Tag utgångspunkt i ungdomars intresse för digitala medier och kommunikation.
 • Koppla samman teknikämnet med nyfikenhet, kreativitet, estetiska uttrycksformer och experimentlusta.
 • Stimulera skolor till utvecklingsarbeten tillsammans med aktörer från olika branscher inklusive media och musik i samarbete med universitet och högskolor.
 • Stärk lärarutbildningens möjligheter till att vara brygga mellan utbildning och skolverksamhet
 • Skapa nätverk, fysiska och digitala, mellan intresserade lärare för att dela kunskap och få inspiration.

Det går att skapa förutsättningar. Vi har påbörjat ett arbete i regionen, ett samarbete mellan intresserade lärare, lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet och Ung Kommunikation. Men vi måste ha stöd från ansvariga rektorer i kommunerna likaväl som stöd från lärosäten i regionen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback