Nu har också studenterna börjat...

Mötte studenter i Växjö igår. Lärarstudenterna som kommer att gå det reguljära programmet har introduktionsdagar före den egentliga kursstarten i nästa vecka. Jag hade en kort presentation av projektet och utgångspunkterna för vårt arbete. Jag kommer också att följa upp introduktionen med ytterligare två förläsningar under hösten. Jag tog i inledningen en utgångspunkt i den amerikanske antropologen Michael 'Wesch film på Youtube, The machine is US/ing us. Den är illustrativ och trots att den är lite lång med högt tempo så ger den tankeväckande associationer.

Föreläsningen med tillhörande länkar finns på vår hemsida. Jag har spelat in föreläsningen i programmet Photostory, ett gratisprogram för digitalt berättande. Programmet är väldigt enkelt och det behövs knappast några förkunskaper. Viktigast är att bilderna finns tillgängliga. Jag valde att använda mina powerpoint-bilder. Kvaliteten är inte den bästa och slutprodukten visas endast i Windows Media Player. Det visade sig inte så enkelt att publicera filmen i andra format, t ex i QuickTime. Vid konvertering ökar den i omfång och blir ohanterlig på nätet. Försöker man minska kvaliteten ännu mer och göra bildvisningen mindre så blir den inte läsbar. Här har jag en del att lära, kanske byta program för föreläsningen, göra konverteringen på ett annat sätt eller på något sätt komprimera för visning på webben, (här skapade dock QuickTime Pro kod som var svår (för mig!) att lägga in på hemsidan).

På Växjö universitet testas nu Podcast Producer, Apples programsystem för att lägga föreläsningar på webben. Här finns säkert stora vinster att göra. Samtidigt är fortfarande tekniken en begränsande faktor i förhållande till vad man vill ge av sin föreläsning.

Jag mottar gärna tips och idéer på hur man kan förenkla och underlätta hanteringen. Men det är viktigt att prova själv för se de möjligheter och begränsningar som finns för just det jag vill göra.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

De första veckorna

Det har varit en intensiv start på hösten. Att komma till stan efter en lång semester på landet kan upplevas olika. Lysssna på Ludvig Rasmussons kåseri från God morgon världen den 10 aug. Det känns olika varje sommar, men man vänjer sig snabbt. Ibland går det lite väl fort och tempot höjs.

Jag inledde med att träffa lärarutbildare med inrikting på digital kompetens från Mittuniversitetet och presenterade projektet på deras höststart. Det är både tankeväckande och inspirerande att möta andra lärarutbildare som nu tar nya initiativ i frågan om digital kompetens i lärarutbildningen. Vi vet att det kommer nya direktiv och en medveten planläggning behövs. Mittuniversitetet har goda traditioner från arbete med distansutbildning och dessa erfarenheter går att föra vidare och utveckla. Precis som hos oss finns det svårigheter och utmaningar. Vem äger egentligen lärarutbildningen.? Det finns många olika ansvarsnivåer mellan institutioner, fakulteter och styrelse. Till slut landar ansvaret på enkild kursansvarig och då blir det viktigt med kursplaneinnehåll.

Jag har också träffat Högskolan Väst, Institutionen för Ekonomi och IT på deras höstintroduktion på Campus Varberg. Här var min uppgift mera att ge vårt perspektiv på arbetet med ungdomar, ungdomskulturer och nya medier i ett lärande- och undervisningsperspektiv. Det var väldigt stimulerande att möta lärare och forskare med lite annan inriktning än lärarutbildning, allt från juridik och ekonomi till datavetenskap och informatik. Här uppstod en mycket intressant diskussion om studeternas färdigheter och kompetenser när de börjar sin högskoleutbildning. Det brister i läsning av längre texter, uthållighet saknas vid svårare textläsning, värdering av information är bristfällig, skrivandet måste förbättras. De har i stället andra kompetenser med sig som kanske inte utnyttjas i utbildningen, kommunikativa förmågor, kreativitet och öppenhet, digitala förmågor. Kanske dessa inte ska utnyttjas heller? De akademiska studierna kräver kompetenser som innebär förmågor som har med fördjupning och analys att göra. Men då uppstår precis de frågor som både grundskola och gymnasium brottas med. Hur skapa kontinuitet i lärandet som både utmanar, förstärker och förnyar den egna kompetensen och skapar förutsättningaar för ett livslångt lärande.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Fem myror är fler än fyra elefanter

För 35 år sedan sändes det första avsnittet av Fem myror är fler än fyra elefanter. Vi är många som tagit del av denna fantastiska programserie. Det är svårt att glömma Brasses Lattjolajbanlåda, Magnus besservisserkommentarer och Evas härliga sätt att skapa ordning mellan dessa två virrpannor. Cecilia Blomberg från Barnkulturradion tittade i gårdagens program tillbaka på produktionen genom att träffa några av upphovsmännen bakom serien. Ett program väl värd att lyssna till.


Det var spännande att höra vilka utgångspunkter man hade för upplägget och med vilken medvetenhet man gick in i arbetet. Kritik fanns både från skola och media. Jag minns själv diskussionerna på lärarrummet. Sabotage mot läsinlärningen som skulle starta först när barnen började skolan. Men det fanns också en mediakritik. På den tiden var TV2 den "röda kanalen" och ett program med så kommersiella inslag skulle inte sändas.

Det finns flera intressanta kopplingar till dagens diskussion om skola och lärande. Idén att blanda olika kompetenser för att få fram ett pedagogiskt budskap, använda olika medieformer i presentationen och inte minst låta dramatik, bild och musik vara starka komponenter i budskapet. Denna diskussion är än mer viktig idag med tanke på den medievärld som barn växer upp i. Skolan är idag utsatt för en mycket större konkurrens om tid och uppmärksamhet än för 35 år sedan. Det ställer krav på skolan som utbildningsinstitution. Inte så att man för att bli lärare måste vara ståuppkomiker, designer eller konstnär. Snarare att dessa kompetenser behövs i skolans värld tillsammans med den pedagogiska kompetensen. Det framkom mycket tydligt i gårdagens program om "Fem myror" hur samarbetet mellan de olika aktörerna gått till och hur viktigt det var.

Vi måste alltså skapa möten mellan olika kompetenser för att nå framgång i ett utbildningsperspektiv. Det har varit en viktig strävan för oss i Ung Kommunikation. Ett exempel är den internationella konferensen Participatory Academy, med underrubriken "A world of stories" som genomförs i Växjö den 12-14 september. Det är ett samarbete mellan bl a Växjö universitet, Högskolan i Kalmar, Växjö kommun, SVT, Interactive Institute, Reaktor Sydost och Delta Garden. Konferensen riktar sig till lärare och mediaproducenter och är ett försök till att just lära av varandra och hitta nya arbetsformer.

Det finns fortfarande platser kvar. Välkomna med anmälan!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,