Regeringsinitiativ från Näringsdepartementet

Tips på Twitter från "itiskolan":

Vad tycker du som elev eller lärare? Hur gör vi skolan och undervisningen bättre med hjälp av it? Statssekreterare Marita Ljung på Näringsdepartementet följer inläggen märkta #merkateder och #skollyftet på twitter och efterlyser nu inspel från skolans egen värld:

 

 

Tyck till!