Får vem som helst blogga?

Får t.ex. en utrikesminister blogga? Vilken intressant fråga att ta upp i en gymnasieklass i samhällskunskap eller varför inte bland lärarstudenter där demokrati och värdegrundsfrågor diskuteras.

Frågan ställs i dag av den förre chefredaktören för Sv Dagbladet,
Bertil Torekull i en debattartikel i DN. Torekulls argument är bl.a. följande:

"En utrikesministers ord har därtill en specifik tyngd. Vad vederbörande säger, gör eller kommenterar uttrycker vad regeringen står för, svarar helt enkelt mot den politik Sverige som land är synonymt med och förmedlar också den politiska stil i ämbetsutövningen som ministären vill demonstrera. Utrikesministerns rörelsefrihet för det rent privata tyckandet blir då minst lika begränsad som en statsministers eller statschefens. Ord från UD ska ha passerat rader av instanser innan de blir offentliga. Ord från UD ska vägas på våg för att tåla en genuint seriös analys på ett helt annat sätt än en smart replik i en slagväxling med vanliga medborgare eller enskilda riksdagsmän, vilket uppenbarligen inte Bildt begriper."

Denna rekommenderade tågordning har väl aldrig hindrat journalister från både TV, radio och tidningar att avkräva omedelbara svar på frågor som ställs till ansvariga statsråd. Problemet är väl snarare precis det som också Torekull är inne på, en maktställning som den tredje statsmakten riskerar att tappa. Det kan naturligtvis inte Torekull acceptera som varande en erfaren och högt aktad representant för just den tredje statsmakten.  Det blir ganska lätt för Carl Bildt  att avfärda dessa argument genom att hänvisa till demokratin och den ökade öppenheten. Men han är dock en representant för den första statsmakten, som Torekull påpekar. 

Bloggandet är en utvidgning av demokratin och yttrandefriheten. Din och min röst är inte bara lokal utan har möjlighet att nå en mycket vidare krets. Men spelar det någon roll om jag har 50 eller 100 läsare av min blogg, när Carl Bildt har 160 000 på de senaste tre veckorna (om man ska tro Bertil Torekull)?

Om representanter för den första statsmakten börjar använda bloggverktyget  riskerar då inte den enskilde medborgaren att bara bli en ropande röst i öknen? Att unga politiker medvetet använder nätet  sin politiska skolning vittnar Tobias Olsson och Peter Dahlgren om i sin forskning. Där hittar vi kanske framtidens makthavare.  Vilka krav ställs inte då på den vanliga medborgaren när det gäller att ha kompetens att driva ett politiskt arbete även på nätet.

Vilket ansvar har skola och högre utbildning för att ge denna medborgarkompetens till dagens elever och studenter? Henry Jenkins, professor vid MIT, kallar detta The Participation Gap. Problemet i samhället idag är inte tillgängligheten till datorer och internet. Det stora problemet och det kommande stora gapet är om man har kompetens att utnyttja det nya mediet eller inte.

Film, nya medier och texter

Den 12 mars möter Max Wejstorp studenter vid lärarutbildningen i Växjö. Max har huvudrollen i dokumentärfilmen Vikarien som på ett spännande sätt skildrar två olika skolkulturers möte med 15-åriga ungdomar  på en Stockholmsskola. Max, som är en ung lärare, bjuder in sin gamle magister från högstadietiden i Skåne för att låta honom ta del av sitt arbete. Filmen är intressant som utgångspunkt för diskussion om lärarroll och förhållningssätt. Precis det område som studenterna som går andra terminen i allmänt utbildningsområde arbetar med.

Den 14 mars kommer film- och mediepedagogen Fredrik Holmberg till Växjö för att hålla seminarium på temat "Från bildband till bredband". Han kommer dels att hålla ett seminarium för lärarutbildare på Växjö universitet, (kl 8.15 - 10.00 i sal M1053), dels ett öppet seminarium för lärare från skolverksamheten, (16 - 19, AV-Media, Datasalen). Fredrik Holmberg är aktiv i föreningen Filmpedagogik.nu som är en ideell förening med uppgift att stimulera och sprida film- och mediepedagogisk verksamhet. Han säger bl.a. följande:"

"Äldre barn och ungdomar använder runt tjugo timmar i veckan till att läsa rörliga bilder. Lika mycket tid som de ägnas lärarledd undervisning. Hur kan vi dra nytta av deras intresse och den kunskapsskatt detta måste innebära? "

Det är en intressant tanke. Utnyttjar vi den tiden? Att döma av en nyligen slutförd avhandling vid Karlstad universitet gör vi det inte. Den 16 februari disputerade Christina Olin-Scheller (forskare i litteraturvetenskap) på avhandlingen "Mellan Dante och Big Brother, en studie om gymnasieelevers textvärldar". Hon har jämfört de texter som eleverna läser på sin fritid med de texter som lärarna arbetar med i skolan. Hon kommer tyvärr till den slutsatsen att lärarna inte kan utföra sitt uppdrag! Det är svårt för lärare att studera texter tillsammans med eleverna utifrån en gemensam utgångspunkt. Detta leder i sin tur leder till att eleverna inte kan utveckla sina kunskaper att läsa, tolka och kritiskt förhålla sig till texter av olika slag. Christina Olin-Scheller föreslår att en väg kan vara att inte dra gränser mellan litteratur och andra typer av media.

Kanske att använda den kunskap som Fredrik Holmberg pekar på.

Än en gång bloggar

Med risk för att verka tjatig, men det blir lättare att navigera i bloggvärlden. I lördagens DN skrev Karin Rebas om Twingly. Twingly är en sökmotor och pingtjänst som länkar samman artiklar i tidningar med bloggar som kommenterar samma sak. Ping är ett sätt att meddela att nytt inlägg finns på bloggen. Har du en egen blogg kan du genom att pinga till olika tjänster göra den mer känd och sökbar. Tjänsten är kopplad till ett flertal tidningar och innebär att om du läser en artikel i t.ex. DN på nätet, så finns länkar till bloggar som kommenterar artikeln. Detta är ännu ett exempel på att www, World Wide Web verkligen är den världsomspännande väv som namnet anger.

Karin Rebas skrev inte bara om twinglytjänsten som sådan utan framförallt om bloggvärlden. "Underskatta inte sprängkraften i bloggarna." Utvecklingen på internet med ökad interaktivitet gör att dagens traditionella medier får konkurrens av icke-experter och amatörjounalister. Hur ska vi klara av att navigera i det hav av information som finns? Med skiftande kvalitet och sannningshalt?

I förra veckan träffade Tom och jag Katarina Ek och Ann-Marie Svensson från FOJO, institutet för fortbildning av journalister. Det var ett givande möte. Vi kunde konstatera stora likheter när vi diskuterade villkoren för lärare respektive journalister. I båda yrkesgrupperna ställs nu stora krav på förändringar i yrkesrollen. Förändringar som beror på det framväxande internet med dess stora interaktivitet. Framförallt vilka nya kompetenser som krävs. Intressant är vad vi kan lära av varandra? Vi återkommer med information och idéer kring hur vi tänker oss ett fortsatt samarbete.

Bloggar igen

Det finns en allmän föreställning om att bloggar bara är löst tyckanden av folk som egentligen inte har något att säga. Sanningen är väl snarare att bloggar, precis som tryckt material innehåller både stort och smått, sant och falskt, intressant och ointressant. Precis som med tryckt material måste man anstränga sig för att hitta det intressanta. De begränsningar som finns med tryckt material att nå en vidare publik har i princip har försvunnit. Den snabba teknikutvecklingen när det gäller sammanflätningen av mobiltelefoni och internet har också gjort det möjligt för människor i fattiga och krigsutsatta länder att publicera bloggar.

I torsdagens
Studio Ett rapporterade Cecilia Uddén om bloggarnas allt större betydelse i ett censurdrabbat Mellanöstern. I Egypten riskerar man hårda straff om man skriver regimkritiska bloggar. I radion i onsdags intervjuades en ung bloggande kvinna i Bagdad som beskriver sin situation i krigets Irak.

I tisdagens DN rapporterade Ola Larsmo om bloggsamverkan i USA, t.ex. Firedoglake.com. Människor med liknande idéer startar bloggar och arbetar tillsammans för politisk påverkan.

Här finns utmärkta läromedel för lärare på olika nivåer i skolan. Det går dessutom, tack vare hyperlänkar att enkelt tillhandahålla dessa läromedel genom att lärarna skapar egna bloggar, hänvisar till intressanta bloggar och tillåter och uppmuntrar kommentarer.

Lokal referensgrupp i Kalmar 15 februari

Inlägg från Tom i Kalmar
En viktig del av projektet är att ha en god förankring i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Ett möte med den lokala referensgruppen hölls i Kalmar 15 februari. På mötet deltog representanter från såväl Högskolan som VFU:n. Det viktigaste just nu är att få igång nya temagrupper. Deadline för nya ansökningar är 31 mars, men det är hög tid att börja skriva på ansökningarna redan nu. Bland de förslag och idéer på teman som redan nu finns kan nämnas:

 • E-tik, som handlar om etiska och moralsika aspekter på den digitala tekniken, som t.ex. digital mobbning
 • Det vidgade språkbegreppet - bild. Detta tema handlar om vad vi egentligen menar med det vidgade språkbegreppet och hur det tar sig uttryck i den digitala världen
 • Gender - använder pojkar och flickor den digitala tekniken på samma sätt, eller finns det skillnader och vad skulle det i så fall betyda för skolan?
 • MSN - Kan skolan dra nytta av ungas användning av chattar som msn för att hjälpa elever med läxläsning och för att stötta elevernas utveckling i t.ex. svenska och matematik
 • PodCast Podcasting blir allt vanligare i alla möjliga sammanhang - radio- och TV-kanaler gör sina program tillgängliga i form av podcast sändningar, nya popband lägger ut en podcast med sig själva för att intressera konsertarrangörer och på en del håll skapar elever podcast i skolan som ett led i sin kunskapsutveckling. På vilket sätt kan podcast användas inom lärarutbildningen?

Det finns förstås möjlighet att komma med ytterligare förslag på teman. Anvisningar och annan information om temaansökningar hittar du på http://www.ungkommunikation.se

Vill du ha mer information om temagruppsförslagen ovan? Kontakta:

Tom Gagner, Högskolan i Kalmar - biträdande projektledare inom projektet "Ung Kommunikation" Klicka här för att skicka mail: Tom Gagner

Spännnade aktiviteter för lärarstudenter

I en gemensam satsning med Nätverket SIP och Ung Kommunikation i samarbete med Pedal, lärarstudenternas förening vid Växjö universitet, genomförs under våren ett antal aktiviteter som riktar sig till dig som lärarstudent.
Det handlar om skattjakt, mingelfester, miniutbildningar, utflykter i Second Life och mycket mer.

Nedanstående inbjudan går ut idag  via mail till lärarstudenter i Växjö. Du som lärarstudent i Kalmar är självklart välkommen att också ta del av aktiviteterna.

sip_blomman

Kan det verkligen vara så att dagens elever kan mer om digitala medier och kommunikation än lärare!?

 • Vill du komma igång med MSN?
 • Skattjakt med eleverna i sann Da Vinci-kod anda.
 • Träffa och nätverka med Växjös digitala pensionärer.
 • Alla dessa jäkla förkortningar!? Vi reder ut begreppen!
 • Skolundervisning i den digitala 3D-världen Second Life?


Ung kommunikation lanserar helt nya satsningar för dig som är lärarstudent! Vi öppnar möjligheten för dig att toppa din utbildning med spetskompetens som idag inte ingår i lärarutbildningen. Vi erbjuder dig bra resurser och givande information. Om du vill har du också möjligheten att driva egna idéer inom satsningen.


Läs mer och anmäl dig på vår webbsida www.ungkommunikation.se!

Att vara ung i nätåldern

50779-42Inlägg från Tom i Kalmar
Jag var och lyssnade på Jan Svärdhagen som 12 februari höll en föreläsning om att vara ung i nätåldern. Föreläsningen arrangerades av projektet Ung Kommunikation i samarbete med AV-Media i Kalmar län och hölls på Högskolan i Kalmar. Dryga 60-talet intresserade åhörare hade kommit för att lyssna på Jan.

När en ny teknik blir tillgänglig uppstår alltid nya frågor som hör ihop med användningen av den nya tekniken. Frågor som vi inte ens visste fanns. Det man kan konstatera är att den digitala tekniken med mobiltelefoner och internet har fört med sig nya möjligheter för människor, men nya frågor har väckts och nya problem har uppstått - eller är det kanske egentligen bara gamla problem i ny skepnad? Här ligger kanske en del av svårigheten med den nya tekniken - att vi kan uppfatta ett gammalt problem som något nytt, eller att vi försöker lösa ett gammalt problem som har hittat nya vägar i den digitala världen.

Ett exempel är mobbning. Mobbning är alltid avskyvärt och för den som blir utsatt orsakar mobbningen mycket lidande både medan den pågår och senare i livet. Antagligen har mobbning alltid förekommit, men med den nya tekniken har det blivit svårare att fly från mobbarna. Tidigare var mobbningen i hög grad knuten till det fysiska rummet. Mobbningen skedde på särskilda platser där mobbarna inte riskerade att bli upptäckta. Så är det fortfarande, men fler arenor har tillkommit. En kille i sexan kan få ett sms på morgonen med ett hotfullt innehåll och så är den dagen förstörd. En sextonårig flicka kan få en bild, som föreställer henne själv när hon kommer ur duschen efter gympan, utlagd på nätet och har bilden en gång funnits på nätet, är den för alltid offentlig.

Mobbningen är idag inte enbart knuten till det fysiska rummet. Att bli mobbad genom att få en pinsam bild på sig själv utlagd på webben, eller att bli hånad i nätspelet World of Warcraft är minst lika jobbigt. Vuxenvärldens - till synes - kraftfulla åtgärd att mobbare ska kunna tvingas byta skola kan också tolkas som att man inte har insett att det finns nya arenor för mobbare där geografin inte har någon betydelse.

En annan fråga som dyker upp är vad som är verklighet. Vi kan säga något till tonåringen i stil med: "Sluta med det där dataspelet nu och kom ut i verkligheten". Vad den vuxne då glömmer är att dataspelet kan vara lika verkligt för tonåringen som trädgården utanför fönstret. Vad är det för skillnad på kompisarna jag träffar på webben och de som jag träffar i skolan? Är de i skolan mer verkliga bara för att jag träffar dem i det fysiska rummet? Kanske är det så att de svåra problemen dryftas med just de som jag inte behöver möta i "verkligheten", men gör detta dem mindre verkliga?

Till sist en reflektion om oss vuxna. Man talar ofta om nödvändigheten av att det finns vuxna på stan fredagkvällar när ungdomarna är ute och festar. Det blir lugnare då och vuxna får en möjlighet till inblick i tonåringarnas värld. Men borde inte samma sak gälla för nätet? Är det möjligen så att en vuxens närvaro på nätet skulle kunna få en positiv effekt på umgängesklimatet. Jag vet inte. Det jag vet är att man som vuxen på Lunarstorm ganska snabbt blir blockerad av ungdomarna, dvs man stängs ute och blir utan möjlighet att kontakta dem. Vad beror detta på? Kan det höra ihop med att den erfarenhet ungdomar har av kontakt med vuxna via nätet är av negativ art - sexuella anspelningar och inviter? Vilken bild av vuxenvärlden är det då som förmedlas till de unga?

Jag vill ändå avsluta mitt inpass i Lennarts blogg med något positivt. Jan berättade om en mamma som i sin strävan att ha en god kontakt med sin tonårige son skaffade sig ett konto på Msn. Det föll väl ut och sonen och mamman använde Msn för att via chat kommunicera med varandra när de inte träffades i verkliga livet. När kompisarna i skolan fick reda på detta, fick mamman förfrågningar från dem om hon ville chatta med dem också. Det hela slutade med - eller kanske snarare fortsatte med - att mamman nu har ett antal tonårspojkar som hon chattar med. Vuxen närvaro behövs. Vi kan inte lämna nätet som en arena bara för ungdomar. Vi behöver som föräldrar och som vettiga vuxna i allmänhet vara synliga och tillgängliga också i den virtuella verkligehetn.

Tom Gagner, Högskolan i Kalmar - biträdande projektledare inom projektet "Ung Kommunikation"

Släktband

Det finns många intressanta program på radio. Det är en fantastisk service att man kan gå tillbaka och lyssna igen, ladda ned som podradio eller gå till hemsidan för programmet och få ytterligare information.

Jag lyssnade på Släktband från den 5 februari. Ett inslag var från Nordiska museets arkiv. Ända sedan 1928 har museet bett människor berätta om sina liv. Man har ställt frågor av olika slag och bett meddelarna skicka in sina svar. Här finns en unik beskrivning av människornas tankar om olika ämnen och vid olika tider. Intresset är stort att skriva om sig själv och sitt liv. Är man intresserad av att delta i meddelarverksamheten kan man ta kontakt med Nordiska museet.

Att intresset är stort att skriva om sig själv och sitt liv är inte förvånande. Det märks inte minst på bloggandet. Tekniken förändras och ger helt nya möjligheter, men i grunden är det samma intresse att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Och nu finns en mycket större publik. Chansen att någon därute är intresserad av just dina tankar är ganska stor. Speciellt eftersom det är så lätt att länka mellan olika bloggar. Har du ett intresseområde och hittar någon som skriver om detta, finner du strax 10 till som skriver om samma sak. 

Temagruppen ByBoo

ByBooNu är ytterligare en temagrupp igång. Det är ByBoo som koncentrerar sig på mobbningsfrågorna och speciellt den mobbning som sker digitalt med mobiltelefoner och över nätet. Ansvariga för temagruppen är Jessica Linde  som arbetar på Interactive Institute Studio [12 - 21] i Växjö och Micke Gunnarsson, Reaktor Sydost.

Så här beskriver de sina utgångspunkter:
"Under sommaren och hösten 2006 genomförde Interactive Institute Studio [12-21] och Reaktor Sydost en kartläggning kring digital mobbning. Kartläggningens viktigaste resultat är framförallt att om vi vill förstå och angripa fenomenet digital mobbning så måste vi till att börja med förstå att de sociala rum som finns digitalt helt enkelt är utökade former av andra sociala rum. Det är inte tekniken i sig som är central för unga som kommunicerar via MSN eller SMS. Tekniken är bara ett verktyg för kommunikation. Ändå är det oftast just tekniken och inte kommunikationen som står i centrum för oss vuxna – inte minst när det gäller teknikens baksidor. Den mobbning som sker via digitala kanaler är inte skild från övrig mobbning. Tvärtom – den hänger ofta tätt ihop med kränkningar som sker på annat sätt. Problem uppstår dock när vuxna inte finns närvarande i de olika sociala rum som unga vistas i. När det handlar om de digitala rummen är vuxenfrånvaron än mer slående, vilket bland annat beror på en stor kunskapsklyfta. Dagens unga är digitala infödingar, medan vuxna snarare kan beskrivas som digitala immigranter.

 

Med detta som utgångspunkt har vi startat det ettåriga projektet ByBoo där vi tillsammans med elever, föräldrar och lärare i två skolklasser genomför olika aktiviteter kring trygghetsaspekter – online såväl som offline. Vi anordnar träffar där vi tar till oss praktiska och etiska verktyg för hur vi kan handskas med en digital tillvaro. Självklart träffas vi både i klassrummet och på ByBoo – en community i stil med exempelvis Lunarstom, men lite enklare och med lokal anknytning."


De sammarbetar med Johannishusskolan i Ronneby och BTH. Temagruppens arbete stöds också av BRÅ och Ronneby kommun.

Du kan följa deras arbete på bloggen http://byboo.blogg.se/. Dessutom kan du under några veckor till se ett inslag från Smålandsnytt som presenterar arbetet

Erfarenhetsutbyte och självreflektion på KK-stiftelsen

Vi har under tisdag och onsdag varit på KK-stiftelsen. Under ledning av Yngve Wallin, Christina Ehneström, Gudrun Molander och Kari Österling har vi diskuterat och utbytt erfarenheter med LIKA -projektet i Stockholm, KompLIT-projektet i Skövde och forskargruppen Apel.

Mötet började med "presskonferens", där projekten på ett kort och koncist sätt presenterades. Vårt "pressmeddelande" och tillhörande presentation finns att läsa på vår webb, www.ungkommunikation.se. Kortfilmer om alla tre projekten finns på Kollegiet. (Klicka på IT i lärarutbildning).

Projekten är sinsemellan olika.  Kort skulle dessa skillnader kunna beskrivas så här:  LIKA-projektet fokuserar sitt arbete på kurs- och utbildningsplaner i förhållande till Bologna-processen. KompLIT koncenterar sig på värdegrundsfrågor i relation till IT i ett samarbete med kommunerna, medan vi tar vår utgångspunkt i ungdomskulturer på nätet.

Trots skillnaderna finns det gemensamma frågeställningar. För att lyckas måste vi alla skapa förutsättningar för utvecklingsarbete och komptenssutveckling på ett långsiktigt hållbart sätt. Inga svar är givna. Lennart Svensson, Apel, redogjorde för forskningen när det gäller att lyckas i projekt. Det visar sig att den forskning som finns i stor utsträckning fokuserar på projekt som har tydliga mål för genomförande. Det skulle t.ex. kunna vara ett projekt för implentering av ett nytt datasystem. Däremot finns lite av studier om hur man lyckas i projekt som syftar till verksamhetsutveckling och vilka framgårngsfaktorerna är. Vissa faktorer kan redan nu sägas vara viktiga, delaktighet och aktivt ägarskap. Men eftersom det finns bristande kunskap i dessa frågor är det intressant att studera hur våra projekt fortgår. Apels första rapport om Ung Komunikation finns att hämta på vår webbsida.

För övrigt kom diskussionen att handla om hur ett förankringsarbete i dessa frågor ska genomföras inte bara lokalt och regionalt utan också i nationell skala. Ytterst är det politiska frågor och ett arbete måste ske på många olika nivåer. Här är det viktigt att de projektsatsningar som nu KK-stiftelsen genomför under en 10-årsperiod verkligen får fäste. Det handlar om samtliga lärarutbildningars förändringasarbete som nu genomförs i ett Bolognaperspektiv, Högskoleverkets utvärdering och den nya utredning om lärarutbildningen som aviserats från regeringen. Men lika viktigt är att bygga upp en forskning och ett utvecklingsarbete (jämför FoU inom social- och sjukvård) som tar sin utgångspunkt i vad som faktiskt händer i klassrummet, i skolorna och i lärarutbildning. Då är inte bara de enskillda projekten viktiga utan även ett arbete centralt av KK-stiftelsen som resursstark, samanhållande påverkanskraft är nödvändigt.

Vi är fortfarande i inledningsskedet av den satsningen. Det ska bli spännande att följa fortsättningen.

Matematik med webbens hjälp

DN rapporterade för någon vecka sedan om webbmatte på sex språk. Det är en satsning från Stockholms stad att ta fram stödmaterial i matematik på nätet som inte ska vara styrt av läroböcker. Myndigheten för skolutveckling går nu också ut i en nationell informationskampanj för webbmatten.

Det är en fantastisk satsning som görs. Intressant att man också väver in en mångkulturell aspekt. "Statisktiska centralbyrån har plockat ut vilka språkgrupper som är stora i Sverige och det har resulterat i valet av språk i dagsläget, men det går att lägga till språk och utveckla detta framöver", säger Fredrik Enander på Sofia distans, som är ansvarig för uppbyggnaden.

Webbmatten består, enligt DN, av förklarande texter på sex olika språk, 330 filmer med lärare som visar räkneexempel på tavlan. Materialet täcker grundskolans matematik från årskurs 6 till 9. Även gymnasiets A-kurs finns med.

Just detta att använda filmen som medium är intressant och spännande. Det är en underskattad möjlighet, men ett utmärkt sätt att ge eleven tillfälle att i lugn och ro, med oändliga upprepningsmöjligheter få ett stoff presenterat som kan vara komplicerat om man bara får det i en textbok. Det är precis så som mattelärare i alla tider gjort i klassrummet. Varför då inte använda de möjligheter som nu står tillbuds och på en arena som är välbekant för dagens barn och ungdomar. Webbmatten är ett bra exempel. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om ett arbete som bedrivits på Broängsskolan i Botkyrka (se trackbacks nedan).

Vad finns då på världen största portal för videofilmer, YouTube. Det borde väl finnas något som kan intressera matematiker. Tyvärr kan man konstatera att det inte finns något på svenska, vilket är synd, när vi vet att YouTube är en av de mest besökta sajterna bland ungdomar. Men trots det kan det vara intressant för matematiklärare att hämta material därifrån. Material som kan stimulera fantasin och väcka ett intresse för matematiken från helt andra utgångspunkter än de traditionella. Nedan följer några länkar:

http://www.youtube.com/watch?v=e1paVdqkkAs

http://www.youtube.com/watch?v=lWkzNldkepk


http://www.youtube.com/watch?v=72wbx4BUK7Q


Exemplen ovan visar lite olika sätt att presentera matematik. Kan ge lite nya tankar. Variationen är viktig. Det roliga är att när man väl börjar undersöka webben så hittar man länkar till andra sajter som i sin tur leder vidare till något annat. Det är det som gör webben spännande, men också tidsödande. Är det dock  många som letar och delar med sig så går det allt snabbare.

Alltså gäller det att försöka skapa gemensama länkbibliotek. Det har temagruppen IKT i engelskundervisningen gjort. Ett efterföljansvärt exempel.

Smålandsposten fördubblar sin webbredaktion

Smålandspostens koncernbolag Gota Media storsatsar på webben med en fördubbling av redaktionen enligt tidningschefen Lars Johansson i dagens nummer av Smålandsposten:
"Det händer oerhört mycket på webben nu och det gäller att hänga med. De traditionella medievanorna håller på att brytas upp."

Han hänvisar också till Martin Jönsson, Svenska Dagbladets medieanalytiker, som talar om tre starka förändringstendenser: webbens sociala funktion, webbens visuella funktion och webbens lokala funktion.

Webbens social funktion
En stor del av aktiviteterna på webben är sociala där man umgås eller bidrar med material. Nätgemenskaper, bloggar och portaler som YouTube växer lavinartat och består helt och hållet av material som användare själv skapat.

Webbens visuella funktion
Vi kan själva välja när vi vill se film och TV. Några programtablåer behöver vi inte bry oss om.

Webbens lokala funktion
Det finns ett mycket stort intresse för det lokala. Expressens och Aftonbladets satsningar på lokala sajter visar att det finns ett stort intresse. I Smålandspostens satsning finns också detta med. Läsarna får möjlighet att själva ladda upp eget material.

Genom Smålandspostens satsning på
www.smp.se öppnas möjligigheterna till att förstärka det lokala, det visuella och det sociala, enligt Lars Johansson.

För en vecka sedan hade SVT i Växjö sin invigning av de nya lokalerna i hus Delta på campusområdet i Växjö. Hus Delta är inte bara ett hus där SVT finns. Det finns också en projektidé, Delta Garden, som förenar flera av aktörerna i huset och i nätverk utanför huset. Tanken är att skapa ett nav för regional utveckling av deltagarinflytande. Ett medborgeligt deltagarinflytande som faktiskt nu är möjligt med de nya tekniker som växer fram på webben. I utarbetandet av denna idé finns SVT som stark motor och de grundläggande tankarna är att öka och uppmuntra människor att vara medskapare på olika områden. Det kan gälla journalistiskt material, upplevelser av sjukvården, samhällsplanering eller utbildning. Det gäller att på olika sätt spegla det som händer i samhället genom att låta de många människorna komma till tals genom att just bidra med berättelser, filmer och bilder.

Medielandskapet ändras alltså. Med det ändras säkert också jounalisternas yrkesroll. Ingen ifrågasätter den yrkesprofession som finns, men om var och varannan människa kan bli uttolkare av det som händer måste säkert journalisternas roll och funktion utvecklas.

Detsamma gäller naturligtvis lärarrollen. Webben och de nya medierna ger helt andra möjligheter till lärande. Lärarnas yrkesprofession förändras därmed. Hur den ändras är svårt att veta. Det är därför intressant med erfarenhetsutbyte över professionsgränserna. Därför är det självklart och spännande  för Ung Kommunikation att delta i det utvecklingsarbete som Delta Garden står för.

Delrapport till KK-stiftelsen

Nu var det då dags för den första och årligt återkommande delrapporteringen till KK-stiftelsen. Har tagit mycket av min tid de senaste veckorna. Det handlar både om verksamhet och ekonomi.

Det stöd vi får i vår självärdering, dels från forskargruppen Apel, dels från Gudrun Mohlanders och Kari Österlings arbete, har varit mycket bra. Under ett så intensivt arbete som vi haft under detta första år är det lätt att bli hemmablind. I ett utvecklingsprojekt tvingas man ständigt till snabba beslut och prioriteringar. Några bra och andra mindre bra. Tar man sig inte tid till att reflektera över hur processen förlöpt över tid är det lätt att även långsiktiga strategiska överväganden går fel. I en pressad kalender kan också rapportskrivandet bli ett måste för att uppfylla kraven i kontraktet. Dock inte denna gång.

Nu har vi inlett en reflektionsprocess som ger mer långsigtighet och förhoppningsvis också hållbarhet. I delrapporten har vi bl.a. fått göra en SWOT-analys. Vi vill dela med oss av den analys vi gjort som gäller perioden 1 april till sista december och vill gärna ha synpunkter och kommentarer.

Styrkor
Vi vill särskilt lyfta fram fyra punkter som är viktiga:
 1. Projektets inriktning på unga människors användning av nya medier i en snabb teknikutveckling. Det finns idag ett intresse och en diskussion kring dessa frågor i många olika sammanhang.  Det är en styrka att  kunna knyta an till detta intresse i en så viktig fråga som skola och utbildning.
 2. Vi har i projektet ett tydligt under-ifrån perspektiv. Vi har valt att inte på förhand bestämma viktiga digitala kompetenser som lärare behöver. Vi måste lyssna och lära bl.a. av ungdomar, men det måste vara i ett samspel med lärare i konkret arbete och/eller studenter i utbildning.
 3. En styrka är också det samarbete vi har etablerat med aktörer utanför högskola och universietet. Arbetet är fortfarande outvecklat, men det finns en potential för ett inflöde av nya tankar och idéer. Tankar och idéer som får möta den, med nödvändighet långsammare kultur, som akademin står för.
 4. Till sist är det en styrka att vi är flera läsosäten som arbetar tillsammans i detta och att vi är överens om inriktningen. Även mellan lärosätena finns olika kulturer. Det är dessutom så att ett av lärosätena inte har en lärarutbildning i formell mening. Ändå är det en styrka att kunna gå fram tillsammans i ett utvecklingsprojekt.

Svagheter
De svagheter vi vill betona så här långt gäller framförallt förankringen på respektive lärosäte:
 1. Vi har inte i tillräcklig hög utsträckning lyckats att intressera lärarutbildare inom den högskoleförlagda delen för nödvändigheten att prioritera dessa frågor. Reaktionerna är inte entydiga. Det finns ett intresse för frågeställningarna, men att i nästa steg prioritera en kompetensutveckling eller utvecklingsarbete, det är svårare. Det finns en tradition på universitet och högksola att själv bestämma sin kompetensutveckling.
 2. En annan svaghet är förankring på ledningsnivå. Ska vårt arbete bli långsiktigt hållbart måste vi eftersträva större delaktighet på olika beslutandenivåer.

Möjligheter
Vilka möjligheter har vi då att utveckla projektet? Den stora utmaningen vi har är naturligtvis att försöka fånga upp och använda oss av det ökade intresset som finns för de samhällsförändringar som nu sker.
Det finns också ett intresse på politisk nivå att förstärka samarbetet mellan lärosäten. Eftersom vårt projekt är en konkret yttring av detta samarbete finns förhoppningsvis en möjlighet att få större delaktighet och ansvar på ledande nivåer, alltså att vända det som nu är en svaghet.

Hot
De hot som finns mot projektet kan sökas i den komplexa organisation som lärarutbildningen är. Det är en stor organisation med många aktörer som drivs av olika intressen. Det finns också ett politiskt intresse av att lyfta utbildningsfrågorna och där har lärarutbildningen redan varit i skottgluggen. Vilka möjligheter har vi att driva frågorna om IT och nya medier om riktningen i en ny lärarutbildning drivs med helt andra förtecken?
Om vi vill ha en forskningsanknytning som tar fasta på företeelser som finns konkret i skolan och i klassrummet, vilka möjligheter har vi om den arenan saknas. Jämför t.ex med forskningsanknytning inom sjukvård och socialtjänst.
Ytterligare ett hot är om vi inte lyckas få spridning på ansvar och delaktighet. Projektet blir sårbart om det står och faller med några få personer.

Som sagt välkommen med synpunkter och kommentarer på vår analys!