Finlands sak är också vår

Jag har vid olika tillfällen belyst andra länders sätt att hantera IKT i undervisning och lärande. Senast efter vårt besök i Sydostasien. Vid den genomgången berörde jag också resultaten från Pisa. Finland är det land i Västeuropa som lyckats bäst i de senaste undersökningarna. Även där har man börjat undersöka vilka konsekvenser IKT har för samhällsutveckling och då specifikt också hur skolverksamheten påverkas.

En slutrapport gjord av Styrgruppen för projektet informations- och kommunikationsteknologi i skolans vardag beskrivs utmaningarna skolan står inför. Bl.a. skriver man med hänvisning till de informationstekniska förändringarna i samhället:

Förändringen ger skolorna utmaningar när det gäller att hantera information. Undervisningen i skolorna är fortfarande alltför inriktad på innehåll, på faktakunskap som är uppsplittrad i olika kunskapsgrenar. I undervisningen har man inte gett tillräckligt med utrymme för lösning av autentiska problem, för tvärvetenskaplig behandling, för färdigheterna och för arbetsprocesserna.

Slutsatserna i rapporten grundar sig på 20 pilotskolors erfarenheter och på nya forskningsresultat, speciellt de som kom fram i forskningsprojektet Undervisningsteknologi i skolans vardag där 13 forskningsenheter samarbetade med skolor och företag i syfte att skapa en jämlik användning av informations- och kommunikationsteknologi på skolorna i Finland.

Det är intressant att ta del av de centrala områden som lyfts fram och som föreslås blida underlag för en nationell förändring av utbildningen:

 

De nya lär- och studiemiljöerna ska möjliggöra förståelseinriktat och kollaborativt lärande. Samtidigt utvecklas studieförmågan och andra färdigheter som behövs under 2000-talet Framgång kräver fokusering på följande frågor:

  1. Nationella mål och en systemförändring
  2. Kunnande som eleverna behöver I framtiden
  3. Pedagogiska modeller och metoder
  4. E-läromedel och applikationer för lärande
  5. Infrastruktur och stödtjänster
  6. Lärarrollen, lärarutbildningen och den pedagogiska kompetensen
  7. Skolans verksamhetskultur och ledarskapet
  8. Samarbete med företag och nätverkande

Det är strategiska områden som ser till helheten, precis på samma sätt som vi ser i andra länder. Ännu är dessa rekommendationer inte politiskt beslutade. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen i Finland.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Lennart Axelsson

Intressant inlägg om den finska modellen från Jan Thavenius:

http://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/jan-thavenius-den-finska-modellen/

2011-02-04 @ 11:30:29
Postat av: Stefan Svedberg

Hej!Under senare tid har jag försökt väcka intresse för ett ”lärande arbetssätt med IKT”. Därmed vill jag informera om mitt författarskap, som handlar om hur elever kan arbeta undersökande med hjälp av ett kollaborativt arbetssätt, där IKT spelar en central roll. Tonvikten har lagts på metodiken eller själva arbetssättet, som jag beskrivit i tio punkter .Anledningen till min kontakt är, att jag nu vill dela med mig av mina erfarenheter av ”ett lärande arbetssätt med IKT” till intresserade pedagoger i yrkesverksamhet och vidareutbildning. Tanken är att tre av mina publikationer , sammanställs till en, som kan användas av tjänstgörande lärare ute på skolorna. Två tidningsartiklar bifogas härmed för att belysa innehållet i och resultatet av min verksamhet. Välkommen också att besöka webbadresserna nedan!Vänliga hälsningar

Stefan Svedberg

stefansvedberg@live.se

2011-12-18 @ 11:05:29

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback