Matematik och de digitala möjligheterna

I takt med att digitaliseringen och nätanvändningen får ett allt större utrymme i fritid och skola, ökar också intresset för hur olika ämnen i skolan kan ta tillvara detta och öka måluppfyllelsen. Ett exempel är matematiken. Vi har i Ung Kommunikation försökt stimulera till ökat samarbete mellan matematiklärare, matematikdidaktiska forskare och medieteknikforskare. Flera olika tekniker används, exempelvis Augmented Reality (AR), mobil teknik och webben, för att arbeta med geometri, skala och proportionalitet på ett annorlunda sätt. Finns att läsa om på flera ställen, Amulets, GeoMath, AR och Lillestadskolan. Vi har också inom projektets ram stimulerat till matematikutveckling med IKT för yngre barn, se Regnbågen.

I fredags arrangerade Linnéuniversitetet, CeLeKT-gruppen, Ung Kommunikation och matematikdidaktikerna ett erfarenhetsutbyte med Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet och Malmö högskola.  Nyligen öppnades webbplatsen IKT i matematikundervisningen, ett projektsamarbete mellan Göteborgs universitet och Malmö högskola. Det finns en hel del erfarenheter presenterade, men mer från den internationella diskussionen. Det finns spridda öar i landet som jobbar med matematik och IT (i Katrins blogg En hel del matematik finns exempel), men tyvärr fortfarande alldeles för få. Ser man till hur många som försöker integrera matematikundervisningen med utomhusaktiviteter via mobil teknik är vi ännu färre, men Malmö högskola, också i samarbete med Smedingeskolan i Kungsbacka, finns. Viktigt att hitta samarbetsmöjligheter.

Under två år har nu Skolverket beviljat projektmedel för utveckling av matematikundervisningen. Skolhuvudmän över hela landet har skickat in ansökningar, närmare bestämt ca 2700. Alla ansökningar, både beviljade och avslagna, finns nu lagrade i SIRIS. Det innebär att det nu är möjligt att göra sökningar på verksamhetsår, kommun, status (om de är beviljade eller inte). Det är också möjligt att göra fritextsökningar. En snabb scanning visar på få beviljade projekt som på ett medvetet sätt syftar till att utveckla matematikundervisningen genom att använda datorer, internet och mobil teknik. Vi befinner oss i början av ett spännande och omfattande utvecklingsarbete.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback