Fler erfarenheter av temagruppen "IKT i engelskundervisningen"

Efter det första inlägget skickade jag några uppföljande frågor till temagruppen, eller rättare sagt Maria Estling Vannestål som har gjort huvuddelen av arbetet i gruppen. Här är en sammanfattning av hennes svar:

Arbetet i temagruppen började med en känsla av att det inte gjordes så mycket med IT i engelsk-ämnet i skolorna, och när de började undersöka saken så visade det sig vara så -- många lärare arbetade inte alls med IT-hjälpmedel, trots att det finns grundläggande aktiviteter som med liten ansträngning och små resurser ger ett stort resultat.

Lärarna i skolorna lider av dålig utrustning och bristande tid för fortbildning men också en rädsla för tekniken och för att tappa kontrollen i klassrummet, men det glädjande var hur många hade lyckats motivera sina rektorer till bättre resurser när de väl själva hade kommit igång med aktiviteter med IT som hjälp.

Maria berättar om alla kontakter hon fått via projektet, liksom det stora arbetet med föredrag, kurser, workshops och artiklar och en bok, och hur hon ser att framför allt arbetet med de lite längre kurserna lever kvar i verksamheten i skolorna.

Till skillnad från det jag tidigare förstått om vilka lärargrupper som helst nappar på att använda IT i skolan framhåller Maria de yngre lärarna. Jag har tidigare förstått det som att det främst är de äldre som är positiva till IT eftersom de redan behärskar kursinnehållet och då lättare klarar att byta undervisningsform. Det är en rätt intressant fråga som jag tycker förtjänar en djupare undersökning.

Vad gäller forskningen nämner hon att arbetet i temagruppen har varit så praktiskt inriktat att hon har haft svårt att närma sig en del som håller på med IKT och lärande, men samtidigt har det blivit flera gemensamma ansökningar med andra forskare på universitetet i Karlstad.

De dimensioner som nämns i lärarutbildningsutredningen (IT som verktyg, som medel för fördjupning och förnyelse resp den sociala dimensionen) har hon inte jobbat specifikt med. Däremot tar hon upp ett par liknande dimensioner, hämtade från Patrik Svenssons Språkutbildning i en digital värld, nämligen IT som automat, verktyg och arena. Se till exempel kapitlet IT i språkundervisningen i teori och praktik (ingår i Fönster mot språk och litteratur, och skriven tillsammans med Solveig Granath i Karlstad och nedladdningsbar här).

/Simon Winter

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback