Framtidens lärande, i dagens skola? Rapport från Teknikdelegationen

I Teknikdelegationens senaste rapport presenteras en internationell forskningsöversikt kring IKT och skola, med den något provocerande titeln Framtidens lärande, i dagens skola? Syftet med rapporten är att med utgångspunkt i ett antal internationella forskningsrapporter undersöka vilka positiva effekter IKT-relaterade satsningar i skolan har på elevers kunskapsutveckling. Undersökningen är gjord av Thorbjörn SkarinMetamatrix.

Rapporten är intressant på många sätt. Två viktiga slutsatser förtjänar att lyftas fram:
  • Utan någon nationell strategi eller vision riskerar lokala projekt att endast få begränsade effekter på utvecklingen och i värsta fall, erfarenheter tas inte tillvara utan faller i glömska efter projekttidens utgång.
  • Samband mellan elevers lärande och IKT är komplexa. Många undersökningar studerar upplevda förändringar snarare än direkt mätbara effekter.
Med tanke på allt det arbete som görs i landet av utvecklings- och forskningsprojekt kan man bli lite fundersam över vilka effekter de egentligen får, med tanke på det låga politiska intresset. Nu senast manifesterad i förslaget till ny lärarutbildning. Det är en märklig situation där samhälleliga och individuella förändringar sker snabbt nationellt och internationellt, utan att det får konsekvenser utbildningspolitiskt. Teknikdelegationen lyfter självfallet fram intresset för naturvetenskap och teknik som viktiga områden, men även inom humaniora och samhällsvetenskap betyder förändringarna mycket.

Sambanden mellan IKT och elevers lärande är komplexa. Mätmetoderna är osäkra eftersom så många olika faktorer spelar roll i en undervisningssituation. Många undersökningar tar fasta på elevers och lärares upplevelser av undervisningen, men få egentligt mätbara effekter har kunnat visas. Det finns dock studier som visar positiva samband. OECD har gjort undersökningar som antyder en positiv relation mellan datoranvändning och elevers betyg i matematik, naturvetenskap och utvecklingen av elevernas läs- och skrivutveckling. Men hur relationen faktiskt ser ut och vad som konkret ger positiva utslag är svårt att analysera.

Det som enligt min mening är anmärkningsvärt är att det så ofta ställs frågan om IKT ger positiva effekter d.v.s. vi söker svar på om denna samhällsförändring överhuvudtaget kräver satsning. Vad vi borde göra är att undersöka hur denna förändring kan ge positiva effekter. Då måste lärare och skolorganisationer involveras i arbetet. Kompetens och engagemang är nödvändiga ingredienser. Det förutsätter också mod att våga prova för att få erfarenhet. Nationell styrning och utmanande visioner gör det lättare att plocka fram mod och engagemang.

I morgon går vi vidare med dessa frågor i Simon Winters och Per Johanssons föreläsning kring Digitalis filosofi. Kl 13.00 i M-huset sal Södra på Linneuniversitetet i Växjö. Välkomna!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer
Postat av: Stefan Svedberg

Datorn utgör ett av flera hjälpmedel i en lärande kontext. Varje hjälpmedel som underlättar inlärning och förståelse måste uppfattas som något positivt i skolundervisningen. Vi vet att IKT av elever och lärare uppfattas som ett effektivt och stimulerande hjälpmedel när det gäller att söka, bearbeta och presentera information som förvandlas till kunskap. För många innebär detta faktum en lika nödvändig som tillräcklig utgångspunkt i det dagliga skolarbetet!

(Ett lärande arbetssätt med datorstöd, 2008).

Postat av: Stefan Svedberg

Hur kan vi idag utforma ett lärande arbetssätt för morgondagens skola? Ett tänkbart förslag har jag formulerat på min informationssida http://www.123minsida.se/ICTlearning

Här presenteras bakgrunden till, det teoretiska innehållet i samt själva tillämpningen av ett lärande arbetssätt med datorstöd (IKT). För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till adressen http://www.scribd.com/doc/30271081/Ett-larande-arbetssattMitt förslag om framtidens lärande utgår bl.a. från uppfattningen att elever i samverkan skapar kunskap utifrån insamlad och källkritiskt granskad information i stället för att som tidigare fungera som enbart mottagare av information. Det handlar med andra ord om en social, kritisk och kreativ skapelseprocess i det livslånga lärandets tjänst.Känn dig alltså varmt välkommen att besöka min informationssida om ett lärande arbetssätt med IKT och hör gärna av dig med frågor och/eller synpunkter!Med vänlig hälsning

Stefan Svedberg

fil.lic. i pedagogik2010-05-07 @ 10:35:59
URL: http://www.123minsida.se/ICTlearning

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback