Rapport från SITE 2010 (del 2)


Förbereder vi egentligen våra lärarstudenter på framtidens lärande och framtidens skola? Hur tar vi till vara på de kunskaper, färdigheter och förmågor som vi kallar 21st Century Skills?


För om vår framtidsvardag blir så här (filmen hämtad från Microsofts serie av framtidsvisioner)- vad är det då vi utbildare ska ”leverera”?

 

Chris Dede från Harvard Graduate School of Education har suttit med i den kommitté som tagit fram den nypublicerade US National Education Technology Plan (NETP), nationella riktlinjer för implementering och vidareutveckling av IKT i det amerikanska utbildningssystemet. Som så många andra liknande rapporter och artiklar, pekar även NETP på att just 21st Century Skills är nödvändiga för att fungera i dagens samhälle. De komplexa uppgifter och sofistikerade problemlösningsmetoder som redan nu existerar och som ständigt förändras och utvecklas, skapar behov för och ställer krav på all utbildning att göra övergripande förändringar av verksamheten. En del av förändringsarbetet är att utveckla helt andra metoder och riktlinjer för examination och bedömning.

 

En tänkbar lösning kan ses i resultaten av Dedes forskningsprojekt Virtual Assessment. Projektet har utvecklat en simulerad miljö för att testa ”sofistikerad problemlösning av komplexa uppgifter” - kort sagt ett sätt att ta tillvara och mäta just 21st Century Skills som en helhet. I en film på projektets hemsida presenteras de nya metoder och sätt att bedöma uppgifter som gruppen kommit fram till, se filmen här.

 

Susanna Nordmark

Bitr. projektledare, Växjö


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback