ROSE och intresset för naturvetenskap och teknik

Det finns ett lågt intresse för naturvetenskap och teknik bland ungdomar, i alla fall på det sätt som skolan arbetar med dessa frågor. Det hävdar Anders Jidesjö, doktorand i naturvetenskapernas didaktik på Linköpings universitet. Han arbetar med den svenska delen i ett projekt som kallas ROSE. Förkortningen står för the Relevance of Science Education och handlar om vad som är relevant när det gäller skolundervisning i naturvetenskap och teknik. Regionalt utvecklingscentrum vid lärarutbildningen i Växjö ordnar i samarbete med Ung Kommunikation en serie seminarier och föreläsningar med inriktning mot naturvetenskap och teknik. I förra veckan besökte Anders Jidesjö Växjö.

 ROSE är ett internationellt projekt och huvudansvarig är  professor Svein Sjøberg vid Olso universitet. Han är dessutom författare till boken Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik. Boken tar upp naturvetenskapens roll i skolan utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv och innehåller precis som titeln anger en kritisk granskning av naturvetenskapens roll i skolan.

Projektet undersöker 15-åringars syn på naturvetenskap och teknik och hur de uppfattar att skolinstitutioner möter detta. 35 länder har varit involverade i undersökningen. Det var precis detta som Anders Jidesjö tog upp i sin mycket intressanta föreläsning. Han har, tillsamman med Magnus Oscarsson vid Mittuniversitetet, haft ansvaret för den svenska delen.

Vilka slutsatser har man då dragit av ROSE? Ungdomarna är inte intresserade av skolans sätt att undervisa om naturvetenskap och teknik. Däremot är man intresserade av naturvetenskapliga frågor som t.ex. vad man ska äta, hur man håller kroppen i form, astronomiska frågor, fenomen som man ännu inte vet svaret på. Ungdomar är också användare av avancerad teknik som mobiltelefoner, datorer och internet. Just användningen av tekniken är en intressant skillnad om man jämför med en undersökning som gjordes 1995.

Man har också undersökt lärares uppfattningar om vad man arbetar med i skolan. På nästan varje punkt hamnar det läraren anser vara väsentligt väldigt långt ned på elevernas lista på önskvärt innehåll. Då är det inte så konstigt att naturvetenskapliga ämnen hamnar långt ned på listan över populära ämnen. Frågan, som med tvingande nödvändighet ställs i ROSE, är om den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen kan läggas upp på ett annat sätt för att öka intresset inte minst ur ett medborgerligt perspektiv?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback