Ung kommunikation och digital kompetens i lärarutbildningen

Lärarutbildningsnämnden (LUN) vid Växjö universitet är ytterst ansvarig för innehåll och kvalitet i lärarutbildningen. Sedan 1 januari har vi en ny nämnd. Vid Högskolan i Kalmar finns NLU, Nämnden för lärarutbildning, också ny för året. Dessa båda nämnder har ett viktigt strategiskt arbete framför sig i utvecklingen av lärarutbildningen, inte minst i perspektiv av det fortsatta fusionsarbetet mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Med anledning av detta träffade jag LUN igår för att presentera projektet och dess nuvarande status. Jag kommer senare att också träffa NLU i Kalmar.

Det blev en mycket bra diskussion efter presentationen. Mycket handlade om innehållet i utbildningen och på vilket sätt digital kompetens kommer in. Men också frågan om hållbarhet och vidareutveckling efter projektets slut diskuterades. Viktiga strategiska frågor där nämnden önskade ytterligare fördjupning av dels innehållet i Ung Kommunikation, dels frågan om digital kompetens i stort. Intressant var också att Tomas Berglund, extern representant i nämnden och förvaltningschef i Växjö kommun, efterlyste mer av dessa frågor i de kurser som ges inom ramen för Lärarlyftet och då kopplade till ämnesinnehållet.

Därför var det extra glädjande att läsa meddelandet om att Lärarutbildningsutredningen, under ledning av Sigbrit Franke, har fått ytterligare tilläggsdirektiv till utredningen innefattande digital kompetens. Så här skriver man bl. a. i direktivet:

"Att använda IKT som verktyg är i det närmaste nödvändigt för att kunna vara delaktig i vårt moderna samhälle, i både arbetsliv och privatliv. Att introducera barn och unga till IKT-verktyg redan i skolan är av stor betydelse för deras delaktighet i samhället. Även inom vuxenutbildningen kan IKT spela en viktig roll. Det är därför viktigt att lärarna har hög kompetens i att använda IKT. En kompetent IKT-användning kräver också kunskap om och förståelse av Internet och digitala medier. Den inkluderar möjligheter och risker i en vidare bemärkelse samt värdering av information och bruk av källor. Det är särskilt viktigt att de som arbetar med barn och ungdomar har insikt i och kunskap om den öppna medieanvändningens risker.

Det är också viktigt att blivande lärare kan förhålla sig till de uttrycksformer och utnyttja de möjligheter inom didaktiken som den digitala tekniken medger. Det är vidare av betydelse att lärare har kunskap om hur digitala verktyg kan användas som effektiva hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd, inte minst för de som har läs- och skrivsvårigheter. Det är därför viktigt att lärarna har hög kompetens när det gäller lärande i digitala miljöer. En rapport (IT och lärande ? En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006) från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling visar att antalet projekt för forskning kring IT och lärande minskat över tid. IKT och forskningsanknytningen av IKT-området inom olika relevanta discipliner är viktig och ska lyftas fram i utredningens överväganden och förslag. Hur lärares kunskaper i informations- och kommunikationsteknik samt lärande i digitala miljöer kan utvecklas ska utredas utifrån ovan redovisade utgångspunkter."

Den 15 november lämnar utredningen sitt förslag.

Läs mer på regeringens hemsida och hur KK-stiftelsen kommenterar detta.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback