Nordicom och medieanvändningen i Sverige 2007

Nordicom har kommit med ny statistik vad gäller medieanvändning i Sverige, Mediebarometern 2007. Den visar att trenden från förra året håller i sig när det gäller internetanvändning bland ungdomar i 15-24 år om man jämför med TV och radio, även om internetanvändningen i minuter minskat något. Diagrammet nedan är gjort utifrån de siffror som redovisats i separata tabeller i Mediebarometern och visar tidsfördelningen (i genomsnitt) i minuter en vanlig dag mellan radio, TV och Internet.

image95

Enligt Ulla Carlsson, professor och ansvarig för Nordicom, blir det nu intressant att följa vad som händer i åldersgruppen 25 - 44 år. Interntanvändningen ökar stadigt, men fortfarande ligger både radio och TV högre i antal minuter i denna åldersgrupp. Det blir intressant att följa om de ungas medievanor följer med upp i åren. "Mediebarometern 2007 tyder på att så är fallet," skriver man i pressmeddelandet.

Samtidigt säger man i förordet att det blir allt svårare att undersöka människornas medievanor. "Med dagens komplexa medielandskap och mediekultur blir det allt svårare att undersöka mediernas räckvidd och människornas medievanor. Det är många gånger svårt att skilja ut själva medieanvändningen."

Kanske är det så att det nu i brytningstid är intressant att följa den elektroniska medieutvecklingen i separata enheter, men på sikt kommer det knappast att vara intressant om man lyssnar på ett radioprogram över nätet, via Ipod eller en speciell radioapparat.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback