Välkommen till bloggen som följer Ung kommunikation

Klart är att vi är ett av tre utvecklingsprojekt som stöds av Stiftelsen för Kunskap och kompetensutveckling för att utveckla IT i lärarutbildningen.

Kort beskrivning av vårt projekt

Inte någon gång tidigare i historien har ungdomar haft så stor inverkan på människors sätt att kommunicera som nu. Genom spridningen av digitala medier som datorer, mobiltelefoner, kameror och mp3-spelare har nya strukturer skapats. Ungdomars nyfikenhet och öppenhet för användningen förändrar fritiden, men också förutsättningar i skola och arbetsliv.
I KK-stiftelsens initiativ till att förbättra användningen av IT i lärarutbildningen har vi i vår ansökan tagit fasta på detta fenomen. Målsättningen är att skapa bryggor mellan ungdomars livsvärld, skolans sätt att organisera lärande och arbetslivet. Skolan måste på ett aktivt sätt uppmärksamma och möta framväxten av nya ungdomskulturer. Hur skola och högskola förhåller sig till denna utveckling är av central betydelse för utbildningens legitimitet. Grundläggande är att åstadkomma en attitydförändring till ung kommunikation. Med ung kommunikation menar vi dels de kommunikationsformer som präglar ungdomskulturen, dels de nya tekniker som möjliggör denna kultur. Vi ställer frågan vilka nya villkor för lärande denna utveckling skapar.
 
Webbadress:
http://www.ungkommunikation.se/


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback