Skolledare i Mörbylånga arbetar med film

I onsdags fick jag förmånen att inleda en studiedag för samtliga rektorer i Mörbylånga kommun.  Bilder till föreläsningen:


Avsikten med studiedagen var att öka förståelsen för digitala medier, vidgat textbegrepp och dess betydelse för skolans utveckling. Ett mycket positivt initiativ, där man från förvaltningsledningen förstått vikten av att ansvariga beslutsfattare ute på skolorna måste bli medvetna om de nya textvärldar som växer fram och hur den digitala tekniken kan användas. Studiedagen hade organiserats i samarbete med Reaktor Sydost och AV-Media Kalmar.

Förmiddagen ägnades åt föreläsningar och eftermiddagen och kvällen till praktiskt filmande och diskussion kring gjorda erfarenheter. Färjestadens skola i Mörbylånga kommun har under flera år, med positiva resultat, arbetat med rörlig bild. De har också deltagit i en av temagrupperna i Ung Kommunikation, Rörlig bild och andra medier som kunskapsform, (mer om detta finns att läsa i temagruppens delrapport). Det finns ett växande intresse att sprida dessa erfarenheter i kommunen.

Fler föreläsare var inbjudna till förmiddagen och olika perspektiv speglades som gav en helhet och en inledning till det konkreta arbetet. Per Dahlbeck, lärarutbildare från Malmö Högskola, föreläste om sina erfarenheter av arbete med medier och estetiska lärprocesser. Han har arbetat med förskolor inspirerade av Reggio Emilia, med lärarstudenter i olika teaterprojekt. Han försöker hitta balans i skolans arbete, dels mellan teori och praktik, dels mellan ett mer projektorienterat arbetssätt och det mer programmatiska eller formella lärandet som dominerar i skolan. Ringsbergskolan i Växjö (en kommunal skola med estetisk profil) med bildläraren Lars Palm och SO-läraren Leif Svensson gav prov på arbetet med estetiska lärprocesser och där dessa integrerades i de teoretiska ämnena. Kattis Ellborg, barnteaterkonsulent vid Riksteatern i Kalmar län och Magnus Engvall, Reaktor Sydost berättade om sitt gemensamma arbete om vad som händer när kulturen gör gästspel på skolans arena. Den teoretiska delen avslutades av Maria Stam, Linnéuniversitetet, som tillsammans med Magnus ansvarat för temagruppen Rörlig bild.

Det blir alltmer tydligt hur kommuner efterfrågar kompetensutveckling som rör den snabba digitala utvecklingen. Kraven blir alltmer specifika. Det handlar inte i första hand om att bli bättre på tekniken, utan om att sätta in tekniken i ett sammanhang där skolan utvecklar sina arbetsformer för bli bättre på sitt uppdrag.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback