Erfarenheter av temgruppen IKT i specialpedagogiken

Den här gruppen, som även kallar sig "Ung kompensation" har arbetat med IKT-hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Arbetet sträcker sig från 2007 till 2009 och täcker arbetet från att rekrytera skolor till projektarbetet fram till en färdig resursportal för kompensatoriska hjälpmedel.

Det visade sig vara svårt att få med skolor i ett sånt här projekt, och enligt en opublicerad rapport som jag har tagit del av var det bara en skola som gick med i projektet. Den skolan verkar däremot ha haft stor nytta av de hjälpmedel som projektet tillhandahöll.

Det gällde allt ifrån talsyntes och stavningskontroll till skannerpennor med automatisk översättning. Ett stort problem med denna moderna utrustning var att datorerna på skolan inte var tillräckligt bra, men efter påstötningar från temagruppen så gick rektorn med på att köpa nya datorer. Ganska mycket tid verkar också ha gått åt till praktisk hjälp med utrustningen.

Projektet lever vidare i form av den resursportal som går under namnet Ung kompensation, där det finns en rätt omfattande lista av IKT-hjälpmedel.

Det är en länksamling med tydliga instruktioner som säkert är mycket användbar, men tyvärr är en del av länkarna inte uppdaterade, och det är heller inte tydligt vilka som är de senast tillagda länkarna så det är svårt att få en uppfattning om hur aktuell samlingen är.

Jag återkommer till temagruppen i ett uppföljande inlägg.

/Simon Winter

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback