Krav på lärarbehörighet

Den statliga utredningen Legitimation och skärpta behörighetsregler för lärare som Jörgen Ullenhag haft ansvar för är nu klar och har lämnats till regeringen. Enligt utredningens förslag ska det krävas legitimation med inriktning mot aktuell undervisning för att en lärare ska vara behörig att undervisa i skolan. Denna legitimation kan uppnås tidigast ett år efter examen och det kommer att bli Skolverkets ansvar att utfärda denna legitimation. Det är endast lärare med legitimation som självständigt kommer att kunna sätta betyg. Dessutom skärps reglerna för tillsvidareanställning genom att detta endast kommer att gälla för lärare med legitimation.

I utredningen finns också förslag om möjliga vägar för meritering, t.ex. man kan bli utnämnd till särskilt kvalificerad lärare för gott pedagogiskt utvecklingsarbete eller fördjupad utbildning t.ex. licentiatexamen. En gymnasielärare med doktorsexamen kan bli gymnasielektor.

Dessa förslag är välkomna i utbildningssystemet där andelen obehöriga lärare är oroväckande hög, framförallt i gymnasieskolan, men också i grundskolan. Naturligtvis uppkommer diskussion om kvaliteten i lärarutbildningen. Se t.ex. DN idag. Man kan fundera över resonemanget och den kunskap som DN verkar ha om lärarutbildning. Det är inte så idag att alla går igenom samma lärarutbildning. Däremot är diskussionen om hur man kan meritera sig för läraryrket viktig. Det kan finnas flera vägar. Det är bl.a. i detta perspektiv som kravet på lärarlegitimation blir intressant. Legitimeringen gör att kompetensen prövas ytterligare och då utifrån ett yrkesperspektiv.

Med all säkerhet kommer förslagen att medföra en ökad diskussion om vad som egentligen är lärarens professionella uppdrag och det kan bara vara positivt för kvaliteten i skolan.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback